Doorstromen naar het H.I.J.

Als je een tijdje bij het H.I.J. Jong speelt, wil je misschien auditie doen om door te stromen naar het grote HIJ. Het doorstromen gaat in twee fases. Eerst ga je van het H.I.J. Jong naar het H.I.J. Tussen. Praktisch betekent dat, dat je vóór de pauze van de repetitie meespeelt in het HIJ Jong, en na de pauze in het grote H.I.J. Als dat goed gaat, kun je vervolgens doorstromen van het H.I.J. Tussen naar het grote H.I.J.

Er zijn twee auditiemogelijkheden per jaar, ‘doorstroomdagen’ genoemd, in januari en in juni. De exacte data worden voor de start van het seizoen vastgesteld en staan vermeld op de jaarplanner. Deze data gelden zowel voor het doorstromen van het HIJ Jong naar het HIJ Tussen, als voor het doorstromen van het H.I.J. Tussen naar het grote H.I.J.

Als je wilt doorstromen, kun je dat aan Imme laten weten. Zij kan jou ook vragen, als zij denkt dat jij eraan toe bent. Uiteindelijk bepaalt Imme, op basis van de niveau-eisen die verderop beschreven staan, of je daadwerkelijk auditie mag doen. Je hoort dit uiterlijk 4 weken van te voren.

Bij de audities zijn aanwezig: de dirigent van het H.I.J. Jong, de dirigent van het H.I.J., de concertmeester en de aanvoerder van de celli. Direct na de auditie hoor je of je mag doorstromen. Ook vertellen we je op welke vlakken je je nog kunt verbeteren, en wat al heel goed gaat. De ouders worden verzocht om hierbij aanwezig te zijn.

Hoe snel je kunt doorstromen van het H.I.J. Tussen naar het H.I.J. is uiteraard afhankelijk van hoe snel je vorderingen maakt. Wij gaan er vanuit dat je ongeveer een jaar nodig hebt om je, na je toelating tot het HIJ Tussen, de niveau-eisen van het H.I.J. eigen te maken.

Doorstroom van H.I.J. Jong naar H.I.J. Tussen

Niveau-eisen

 • Zuiver en ritmisch spelen
 • Drie kruizen en twee mollen lezen
 • Basisvaardigheid in streeksoorten détaché, staccato en legato
 • Een aanvang met positiespel

Wat moet je voorspelen tijdens de auditie?

 • Orkestpartij van het H.I.J. (je hoort uiterlijk 6 weken van te voren welke)
 • Zelfgekozen stuk uit het Fiddle/Cello Time Sprinters boek (of een ander boek van vergelijkbaar niveau zoals Suzuki deel 3), waarin de beheersing van bovenstaande eisen getoond wordt
 • Een paar maten a vue van blad spelen van een stuk

Doorstroom van H.I.J. Tussen naar H.I.J.

Niveau-eisen

 • Alle eisen die ook bij de vorige auditie golden
 • Bevredigende aanwezigheid bij de repetities, ook vóór de pauze bij het H.I.J. Jong
 • Vier kruizen en drie mollen kunnen spelen
 • Beheersing van de derde positie (voor viool) / vierde positie (voor cello)
 • Speelsnelheid (16-en noten)

Wat moet er voorgespeeld worden tijdens de auditie?

 • Orkestpartij van het H.I.J. (je hoort uiterlijk 6 weken van te voren welke)
 • Zelfgekozen stuk waarin de beheersing van bovenstaande eisen getoond wordt
 • Etude met 16-en noten
 • Een paar maten a vue van blad spelen van een stuk

Contact

info@HIJjeugdorkest.nl

Social media